CONTACT联系我们
  • 办事处地址:重庆市万州区新城路157号附3号
  • 邮政编码:404000
  • 电话:023-58138448
  • 墓园地址:重庆市万州区天城镇茅谷村风水坝
  • 电话:023-58413624
  • E-mail:fsb_1998@aliyun.com
墓园文化
风水注
发布日期:2017-12-01 11:28:13  点击:0次
                                                     风水坝者,                     
                                                     天赐之『阴宅』也。             
                                                     风者,东曦也,                 
                                                     上享天神之庇荫;                                                       
                                                     水者,九泉也,                
                                                     下吸地府之灵气。           
                                                     聚天地阴阳之生气,
                                                     安逝者之英魂
                                                     慰生者之心灵。
                  
                                                     慎终追远,
                                                     福寿万年;
                                                     以人为本,
                                                     复归自然。
                                                     风水坝者,
                                                     西方之极乐世界也。
上一篇:风水楹联
下一篇:神道通幽

版权所有:万州风水坝公墓网 渝ICP备18001449号-1  联系电话:58138448;58413624

技术支持:重庆天蚕网络科技有限公司

版权所有:万州风水坝公墓网
渝ICP备18001449号-1
联系电话:58138448;58413624

技术支持:重庆天蚕网络科技有限公司