CONTACT联系我们
  • 办事处地址:重庆市万州区新城路157号附3号
  • 邮政编码:404000
  • 电话:023-58138448
  • 墓园地址:重庆市万州区天城镇茅谷村风水坝
  • 电话:023-58413624
  • E-mail:fsb_1998@aliyun.com
墓园文化
风水楹联
发布日期:2017-12-01 11:28:18  点击:0次

                                                北据风水依玄武玉沙白虎护地脉
                                                南望前庭舞朱雀黄道青龙盈天光

                                                风生水生万物生生生不息
                                                神山仙山歇凤山山山有灵

                                                青龙河万家河龙溪河河里生瑞气
                                                朱雀山歇凤山茅谷山山中显灵光

                                                百亩风水坝天长地久
                                                一山陵园地水秀山灵

                                                我辞凡尘间神游歇凤拜天官仙鹤何时归来
                                                魂归风水坝共邀老君赏桂花松柏几多苍翠

下一篇:风水注

版权所有:万州风水坝公墓网 渝ICP备18001449号-1  联系电话:58138448;58413624

技术支持:重庆天蚕网络科技有限公司

版权所有:万州风水坝公墓网
渝ICP备18001449号-1
联系电话:58138448;58413624

技术支持:重庆天蚕网络科技有限公司